Design a site like this with WordPress.com
Get started

Sadraudzības koncerts

Šodien , tādā ļoti skaistā datumā 14.02, mūsu vecākajai grupai bija sadraudzības koncerts ar foršajiem TDK “Asni” no Rīgas 41.vidusskolas. Mēs ciemojāmies pie viņiem pirmo reizi. Mēs tiešām ieguvām foršas atmiņas! Kopā dejojām arī ar @tdkvainags , ar kuriem mēs arī pirmo reizi dejojām uz vienas skatuves.❤️ Mēs TDK “ Pasaciņa”sakām lielu PALDIES par sirsnīgo uzņemšanu!
Tiekamies!💙

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: