Design a site like this with WordPress.com
Get started

Par mums

Par TDK “Pasaciņa”

Kas ir TDK “Pasaciņa”?

TDK “Pasaciņa” ir bērnu un jauniešu tautu deju kolektīvs, kurā kopš 2009. gada ir dejojuši ap 400 dejotāju ! Šogad, 2022. gadā, mēs esam ap 170 dejotāji, vecumā no 6 līdz 20 gadiem, kas katru nedēļu ar smaidu sejā dejo uz deju grīdas.

Mūsu sasniegumi

2015. gadā TDK “Pasaciņa” piedalījās Skolu dziesmu un deju svētkos.

Esam arī piedalījušies starptautiskajā deju festivālā “Eiropiāde”, kas katru gadu norisinās citas pasaules valstīs.

Mēs, TDK “Pasaciņa”, esam piedalījušies 4 “Eiropiādēs” – Belģijā 2016. gadā, Somijā 2019. gadā, Vācijā 2020.gadā un Lietuvā 2022. gadā.